Σύμφωνα με τη μονοκεντρική μελέτη της Colita A. και της ομάδας της, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Fundeni Clinical Institute της Ρουμανίας, το gelX® Oral Spray βελτίωσε τη στοματική βλεννογονίτιδα ασθενών με καρκίνο οι οποίοι υποβάλλονταν σε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Η αναδρομική μελέτη διήρκησε ένα έτος με στόχο την αξιολόγηση ενήλικων και παιδιατρικών ασθενών που χρησιμοποιούσαν το gelX® Oral Spray για τη διαχείριση της στοματικής βλεννογονίτιδας ως επιπλοκή από την χημειοθεραπεία και την ακτινοθεραπεία.

Το πρωτόκολλο εγκρίθηκε από τις τοπικές επιτροπές δεοντολογίας (National Bioethics Committee for Medicines and Medical devices, Ethics Council of the Fundeni Institute, GCP). Ο βαθμός της στοματικής βλεννογονίτιδας εκτιμήθηκε με βάση την κλίμακα WHO.

Οι ογκολόγοι ανέλυσαν τα δεδομένα 149 ασθενών, 99 ενήλικων και 50 παιδιατρικών από τους οποίους οι 112 υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Όλοι οι ασθενείς λάμβαναν ως θεραπεία για τη βλεννογονίτιδα το gelX® Oral Spray. Επιπλέον, συλλέχθηκαν στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το φύλο, το βάρος, τον τύπο της θεραπείας του ασθενή, την παρουσία και τη διάρκεια της στοματικής βλεννογονίτιδας, τη δοσολογία και τη συχνότητα εφαρμογής του gelX® Oral Spray ανά ημέρα, καθώς και τις ανεπιθύμητες ενέργειες από την χρήση του gelX® Oral Spray.

Σύμφωνα με τη μελέτη, η στοματική βλεννογονίτιδα αντιμετωπίστηκε στο στάδιο της πρόληψης σε ποσοστό 36,24% από το οποίο το 22,2% αφορούσε ενήλικες και το 64% παιδιατρικούς ασθενείς. Ένα ποσοστό 63,08% των ασθενών είχαν μία γενικότερη βελτίωση, δηλαδή ελάττωση του βαθμού της βλεννογονίτιδας από τους οποίους το 90,42% είχαν πλήρη εξάλειψη της βλεννογονίτιδας.

Επιπλέον, ο συνολικός αριθμός των ασθενών βελτιώθηκε ως προς τον βαθμό της βλεννογονίτιδας, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητά του gelX® Oral Spray στη μείωση των συμπτωμάτων της στοματικής βλεννογονίτιδας των ασθενών σε σοβαρές ογκολογικές καταστάσεις.

Σε ποσοστό 98,94% των ασθενών με έναν αρχικό βαθμό βλεννογονίτιδας υπήρξε μείωση του βαθμού αυτού μέχρι την πλήρη εξάλειψη των συμπτωμάτων σε ένα ποσοστό 89,47 των θεραπευόμενων ασθενών με το gelX® Oral Spray.

Ακόμη, μόνο δύο παιδιατρικοί ασθενείς ανέπτυξαν σοβαρού βαθμού βλεννογονίτιδα από την πρώτη εφαρμογή του gelX® Oral Spray εκ των οποίων ο ένας είχε πλήρη εξάλειψη των συμπτωμάτων της βλεννογοντιδας, ενώ ο άλλος είχε μερική υποχώρηση της σοβαρότητας της. Σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα, το gelX® Oral Spray φαίνεται να επιδρά θετικά ακόμη και σε σοβαρού βαθμού στοματική βλεννογονίτιδα.

Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι η περίοδος συνολικής παρεντερικής σίτισης με μέσο όρο 4,9 ημέρες, είναι πολύ χαμηλότερη από την περίοδο θεραπείας με το gelX® Oral Spray με συνολικό μέσο όρο τις 26,9 ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς βελτιώθηκαν ως προς τη μάσηση και την κατάποση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με το gelX® Oral Spray.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, η περίοδος κλινικής νοσηλείας ήταν παρόμοια με αυτή της θεραπείας με το gelX® Oral Spray, αναδεικνύοντας την θετική επίδραση του gelX® Oral Spray στη μείωση της περιόδου νοσηλείας των ασθενών.

Οι περισσότεροι από τους 102 ασθενείς της μελέτης που αύξησαν το βάρος τους, είχαν και πλήρη εξάλειψη της στοματικής βλεννογονίτιδας. Συγκεκριμένα, σε ποσοστό 20,58% των ασθενών παρατηρήθηκε αύξηση βάρους μετά τη θεραπευτική περίοδο με το gelX® Oral Spray.

Το σύνολο των 149 ασθενών ολοκλήρωσε την ογκολογική θεραπεία χωρίς διακοπές ενώ χρησιμοποιούσε το gelX® Oral Spray. Αυτό σημαίνει ότι η κύρια θεραπεία του καρκίνου δεν διακόπηκε λόγω των επιπλοκών της στοματικής βλεννογονίτιδας.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της μελέτης, κανένας από τους ασθενείς δεν εκδήλωσε ανεπιθύμητες ενέργειες γεγονός που αναδεικνύει την εξαιρετική εικόνα ασφάλειας του gelX® Oral Spray αλλά και την χρήση του στην πρόληψη και τη θεραπεία της στοματικής βλεννογονίτιδας.

Συμπερασματικά, το gelX® Oral Spray φαίνεται να έχει υψηλή απόδοση και ασφάλεια για την θεραπεία της στοματικής βλεννογονίτιδας σε ενήλικες και παιδιατρικούς ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία ή μεταμόσχευση μυελού των οστών.

Από την Σπανάκη Ισμήνη, Βιολόγο MSc.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://bit.ly/2Yew894.