Η υπογονιμότητα είναι ένα σημαντικό ιατρικό και κοινωνικό πρόβλημα που έχει αντίκτυπο στην ευημερία. Μια σημαντική εξέλιξη τα τελευταία 10 χρόνια στη μελέτη της ανθρώπινης στειρότητας ήταν η ανακάλυψη ότι η οξειδωτική βλάβη του σπέρματος DNA έχει κρίσιμο ρόλο στην αιτιολογία της κακής ποιότητας του σπέρματος και της ανδρικής υπογονιμότητας.

Aπό την Κούβαρη Βασιλική, Γεωπόνος MSc