Το παλμιτοϋλαιθανολαμίδιο (PEA) είναι ένα φυσικό ενδογενές αμίδιο λιπαρού οξέος που διαθέτει διάφορες φυσιολογικές λειτουργίες που σχετίζονται με τον μεταβολισμό και την ομοιόσταση.

Η δράση του PEA μπορεί να είναι αντιφλεγμωνώδης, αντιοξειδωτική, προστατευτική και αναλγητική απέναντι σε μια πληθώρα ασθενειών όπως οι χρόνιες λοιμώξεις, οι νευροπάθειες, και ο χρόνιος πόνος.

Η αντιφλεγμονώδης δράση του PEA μεσολαβείται από νευρικά και μη νευρικά κύτταρα, επιτρέποντας τη μείωση της περιφερικής και της κεντρικής ευαισθητοποίησης.

Το PEA αποτελεί έναν καινοτόμο αποτελεσματικό θεραπευτικό παράγοντα που δεν παρουσιάζει ανεπιθύμητες ενέργειες ούτε αλληλεπιδράσεις με άλλες θεραπείες.

Επιπλέον, απουσία οξείας και χρόνιας τοξικότητας κατατάσσεται σε μία νέα κατηγορία θεραπευτικού παράγοντα που ονομάζεται τρόφιμο για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Αυτό το προφίλ του PEA μπορεί να εξηγήσει το ευρύ φάσμα του στη θεραπεία διάφορων διαταραχών που σχετίζονται με τον πόνο και τη φλεγμονή.

Το PEA στη μικρονισμένη μορφή έχει αυξημένη διαλυτότητα και διαθεσιμότητα στον οργανισμό καθώς αυξάνεται η απορρόφησιμότητα και η δυνατότητα του να λειτουργήσει ως αντιοξειδωτικό και αντιφλεγμονώδες.