Η χρόνια μετακτινική δερματίτιδα αποτελεί μια σπάνια παρενέργεια της ακτινοθεραπείας. Υπολογίζεται ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται ακτινοθεραπεία θα εμφανίσουν επιπλοκές στο δέρμα της ακτινοβοληθείσας περιοχής. Οι επιπλοκές αυτές μπορούν να εκφραστούν σε πρώιμες ή οξείες επιπλοκές που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών από την έναρξη της ακτινοβολίας όπως η οξεία ακτινοδερματίτιδα και είναι συνήθως αναστρέψιμες και όψιμες επιπλοκές που συμβαίνουν από 6 μήνες έως αρκετά χρόνια όπως η χρόνια ακτινοδερματίτιδα και συχνά είναι μη αναστρέψιμες.

Συνεπώς, ως χρόνια ακτινοδερματίτιδα, καλείται η καθυστερημένη αντίδραση του δέρματος. Αυτή η καθυστερημένη αντίδραση έναρξης μπορεί να εμφανιστεί από 6 μήνες έως 20 ή 30 χρόνια μετά τη θεραπεία και μπορεί να επανεμφανιστεί όταν προκληθεί από τη χορήγηση διαφορετικής θεραπείας όπως η χημειοθεραπεία ή τα αντιβιοτικά.

Από την Κούβαρη Βασιλική, Γεωπόνος MSc