Σύμφωνα με τη μελέτη των Cozzi C., Torre S. D. και Zannier F., που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Ιταλίας Oncologia Medica - Asst Rhodense, η χρήση το gelX® Oral Spray σε ασθενείς με καρκίνο είχε καλύτερα αποτελέσματα σχετικά με τη μείωση της στοματικής βλεννογονίτιδας σε σύγκριση με άλλα δύο προϊόντα.

Σύμφωνα με τη μονοκεντρική μελέτη της Colita A. και της ομάδας της, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Fundeni Clinical Institute της Ρουμανίας, το gelX® Oral Spray βελτίωσε τη στοματική βλεννογονίτιδα ασθενών με καρκίνο οι οποίοι υποβάλλονταν σε ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία και μεταμόσχευση μυελού των οστών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 1

Αποτελεσματικότητα της Zetonox Κρέμα στην ανακούφιση των συμπτωμάτων που προκαλεί η ακτινοθεραπεία στο δέρμα καθώς και στην συμπτωματική θεραπεία της ακτινοδερματίτιδας.

Μελέτη στην οποία μετείχαν 34 ασθενείς.

Ασφάλεια και αποτελεσματικότητα σε μονοκεντρική, ανοιχτής ετικέτας μελέτη. «Η αποτελεσματικότητα της γέλης πολυβινυλοπυρρολιδόνης - γλυκονικού ψευδάργυρου και ταυρίνης (gelX®) στην προφύλαξη και τη θεραπεία της στοματικής βλεννογονίτιδας σε παιδιά που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία».